Η Απόδειξη: ο τόπος

Ταΰγετος, 6 Ιουλίου 2005

Η Απόδειξη: ο χρόνος

Λιαντίνης: «…θα είμαι νεκρός»